Home 西望成都 年少追夢 義籍青年栽進麻辣世界

年少追夢 義籍青年栽進麻辣世界

 

#以愛為筆 尼泊爾人書寫雙城故事

#年少追夢 義籍青年栽進麻辣世界

每週六晚上21:30-22:00中天亞洲台頻道及官網同步播出”西望成都!

中天亞洲台官網:http://bit.ly/2NGRdU6

歡迎瞭解更多:

西望成都YT:https://tinyurl.com/yyuft7m9

西望成都twitter:https://twitter.com/xwcd2015

西望成都FB:https://www.facebook.com/xiwangchengdu